Historik

Gullbro-området har en lång historia som har anor som har kunnat dokumenteras ända till Vikingatiden. Gullbron var på vikingatiden en bro över sundet mellan Vallentunasjön och före detta Sormsjön. Bron nämns i ett bytesbrev 1354 och stavas då Guldbron.

En sägen säger att det sjunkit ett vikingaskepp i gyttjan vid Gullbron. Vikingaskeppet var fullastat med guld. På 1600-talet var Gullbron en vägbro med tre runstenar. Det är bara en runsten som står kvar från den tiden.

Vid bron som under årens lopp flyttats 3 gånger låg Gullbro Krog. År 1689 låg troligtvis den gamla Gullbro Krog vid den plats där bygdegården ligger idag. På Lantmäteriets karta från samma år finns en anteckning om att “Herr Klingspor kommer denna krog till”.

Gullbrostenen - närbild

Gullbrostenen U236 samt Karta från 1689

 

 

På den kvarvarande stenen står det bland annat:
“Ulfs arvingar i Lindö låta resa dessa stenar efter fader och broder och gjorde bron. Visäte högg.” Mer info om stenen.

Runriket Vallentuna
Runriket Vallentuna

Läs mer om Runriket på runriket.se!

Gullbro bygdelokal byggdes 1936 av dåtidens Bondförbund som gårdsägarna runt bygden var aktiva i. Lokalen var tänkt som samlingsplats för Västra Vallentunas ortsbor och användes flitigt. Under åren drevs bygdegården ideellt av Bondeförbundet och det arrangerades allt från danskvällar till julgransplundringar för traktens invånare. Fester som bröllop och jubileumsfödelsedagar ordnades även i den omtyckta lokalen.

Segeblad bröllopsfoto 1950

Segeblad bröllopsfoto 1950

 

Segeblad bröllopslista 1950

Segeblad bröllopslista 1950

 

Fram till i slutet på 70-talet höll Gullbron öppet för uthyrning men sedan blev lokalen stående. I början av 2000-talet tog en av bygdegårdens grundares dotter, Berit Billefält (Karlsson), över gården och renoverade Gullbrons lokaler och drev ett tag ett café här.  Nästa ägarpar renoverade Gullbron ytterligare och har hyrt ut lokalen som varit flitigt uthyrd trots att ingen reklam gjordes. Folk som hyrt förde helt enkelt ryktet vidare.

I Lars Mohlins dramafilm Potatishandlaren från 1996 användes Gullbrons bygdelokal som inspelningsplats för nyårsscenerna.

Under Sommaren 2013 hyrde produktionsbolaget Tre Vänner Gullbrons lokaler som bas för smink mm när en gravscen för en ny Wallander film skulle filmas vid åkern bredvid.

Nu är Gullbron åter i händerna på bygdefolk Klas & Anna Widén som med varm hand låter Gullbrons festlokal fortsätta sitt liv som samlingsplats för glada tillställningar.

Klas & Anna

Comments are closed.