Gullbrostenen U236

Text på metallskylten vid stenen, uppsatt av Riksantikvarieämbetet:

“LINDÖ GULLBRON   Vallentuna socken   Upplands runinskrifter U236
Runsten med inskrift från 1000-talet e. kr.

‘Ulvs arvingar i Lindö låta resa dessa stenar efter sin fader och broder och gjorde bron. Vidsäte högg.’

Ulvs arvingar namges på runstenarna U238 vid Lindö gård och U237 vid avtagsvägen till Lindönäs. Ursprungligen stod alla tre vid Gullbron. Runmästaren Visäte var verksam omkring mitten av 1000-talet.
RIKSANTIKVARIEÄMBETET”

Gullbrostenen med skyltar

Gullbrostenen U236 med skyltar

 

Gullbrostenen färgskylten

Gullbrostenen U236, färgskylten

 

Gullbrostenen metallskylten

Gullbrostenen U236, metallskylten

 

Ett par länkar med mer information om Gullbrostenen:

Stockholms Länsmuseum, 7. Runriket – Gullbron 
Denna sida innehåller även information om stenarna U237, U238 och U239. Det finns en audioguide att lyssan på, spännande!

Bussmickes Runrike, U236 Gullbron

Comments are closed.